• banner duhovna univerza 2016 net

Vtisi udeležencev naših minulih delavnic

V tem času, osredotočenim na probleme in nabitim z informacijami, ki jih težko sproti sprocesiramo, sta mi duhovni delavnici pri Barbari pomagali, da sem se ustavila, umirila, pogledala vase, pobrskala kar imam dobrega znotraj sebe in se temu ''dobremu'' dve uri posvečala. Kot rezultat sem na koncu imela lažjo, bistrejšo glavo in polno srce pozitivnih občutenj, ki sem jih naprej širila na moje bližnje.

Zaradi takojšnjega pozitivnega učinka je bila to zame nadvse dragocena izkušnja.

Andreja

***

Barbarine delavnice prek aplikacije Zoom so bile čudovite. Bile so celostne, kar pomeni, da so zaobjele teorijo, ponudile so čas za razmislek in izmenjavo misli in vključevale so stik s sabo, ki je vse povedano še poglobil in zares vtisnil v srce. Naloge so bile izvirne in vedno drugačne, teme so bile zanimive in dušne. Čeprav delavnice niso bile v živo, temveč prek aplikacije Zoom, sem se počutila kot del skupine, energija je bila ravno tako močna in nasploh mi je bil tak način srečevanja pisan na kožo, saj ne živim v Sloveniji, a sem se kljub temu lahko udeleževala srečanj, ki sem jih sicer ne bi mogla. Veselim se novih programov!

Nika

***

Delavnice so zanimive, pridobljene izkušnje pa zelo uporabne v zunanjem svetu, vedno izvem kaj novega. Prav posebno pa mi je ostala v lepem spominu delavnica z naslovom Kako je, če si srce - čudovita izkušnja srca, ljubezni, ki zdravi.

Tudi delavnice o meditaciji so zelo dragocene, po vsaki taki delavnici, so tudi moje osebne meditacije boljše, sem bolj zbrana, meditacija je globlja.

Mateja

***

Delavnica Kako lahko razvijamo svojo notranjo moč mi je pomagala, da dejansko lahko kadarkoli zavestno aktiviram moč v sebi.

M.

***

Dvakrat sem prisostvoval delavnici o karmi. Zakon vzroka in posledice smo sicer kar precej »pilili«, ko sem pred leti obiskoval Duhovno univerzo. O karmi sem tudi mnogo prebral. Najbolj se spomnim knjige Sai baba govori o odnosih. V življenju skoraj vsak pomembnejši dogodek, ki se nanaša name, analiziram skozi moje skromno poznavanje tega zakona.

Delavnici sta potekali na daljavo, prek zoom-a. Na začetku sem imel v zvezi s tem pomisleke, vendar sem bil na koncu s tem načinom zelo prijetno presenečen. Nataša me je s svojim bogatim besednim zakladom tako ogrela, da sem kar padel v problematiko razumevanja tega zakona. Drugi del delavnice je bil meditativni, ki ga je Barbara profesionalno izvedla. Na prvi delavnici smo se posvetili osebni situaciji, ki smo jo želeli bolje razumeti, na drugi delavnici pa je bila izražena želja udeležencev, naj bo meditacija navezana na sedanje dogodke v svetu (v času covid virusa op.). Vedno bolj ugotavljam, kako ozko je naše obzorje znotraj karmične planjave. Vsakič, ko mislimo, da smo prišli do roba, se nam odpre naslednja meja obzorja.

Vojko

*

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o delavnicah in ostalih novostih.

Duhovna univerza na Facebooku