• banner duhovna univerza 2016 net

Barbara Škarja

Reinkarnacija med znanstveno hipotezo in osebno izkušnjo

Ideja o reinkarnaciji se je skozi zgodovino človeštva razvijala postopno. Do druge polovice 19. stoletja je bila razlaga posmrtnega življenja povsem prepuščena različnim religijam in duhovnim tradicijam. Relativno pozno se je v ta razmišljanja vključila tudi znanost.
Začelo se je z zbiranjem, klasifikacijo in analizo izkušenj bližine smrti, na osnovi katerih je nastala knjiga dr. Raymonda Moodyja Življenje po življenju. V knjigi so definirane različne faze obsmrtnega doživetja, ki veljajo za univezalne: sprostitev, ločitev od telesa, potovanje skozi tunel, srečanje z umrlimi svojci, svetloba na koncu tunela, pregled življenja in občutki blaženosti.

Znanost seveda ni ostala le na klasifikacijah in analizah, ampak se je lotila tudi iskanja razlaga za posamezne faze tega nenavadnega izkustva. Če lahko do neke mere pojasnimo potovanje skozi tunel, pojav svetlobe in srečanje s svetlobnimi ljudmi, pa so ostala nepojasnjena štiri temeljna dejstva. Prvič: Kako je mogoče, da človekovi umski procesi postanejo bolj jasna in hitri v času, ko možgani ne delujejo. Drugič: Kako je mogoče, da človek lahko opazuje sebe izven telesa, če naj bi bilo zavedanje vezano na delovanje fizičnih možganov? Tretjič: Kako je mogoče, da oseba ve, kaj se je dogajalo v času, ko je bila klinično mrtva? Četrtič: Izkušnja blaženosti je vezana na uglašeno delovanje obeh možganskih polovic. Kako je potem mogoče, da človek, katerega EEG je ravna črta, doživlja izkušnjo blaženosti?

Ti fenomeni, ki jih ni mogoče pojasniti, kažejo na to, da človekova zavest morda le ni tako odvisna od možganov, kot so mislili doslej. Znanost se v zadnjem času loteva tudi sistematičnih raziskav, ki jih izvaja na populaciji srčnih bolnikov, kjer pogosto pride do zastoja srca in klinične smrti. Vprašanja na katera skušajo odgovoriti so predvsem povezana z zavestjo. Kakšna je narava zavesti? Ali zavest lahko preživi smrt telesa?

Iskanje znanstvenih odgovorov na ta vprašanje se na tem mestu stika z izkušnjami ljudi, ki se spominjajo svojega preteklega življenja. Tu pa najdemo obsežno polje raziskav, ki jih je opravil Dr. Ian Stevenson. Zbiral je pričevanja otrok, ki se spontano spominjajo svojega preteklega življenja. Približno eden od tisoč otrok ohrani spomine na svojo prejšnjo identiteto. Ti primeri so pogostejši na vzhodu, kjer je reinkarnacija del njihovih verskih prepričanj, a najdemo jih tudi na zahodu. Pri tem ne gre le za kognitivne spomine, ampak imajo ti otroci tudi značajske poteze, ki so povezane s prejšnjo osebnostjo in fobije, ki so povezane z načinom kako so umrli. 35 % otrok ima tudi telesna znamenja, ki so očitno povezana z usodnimi ranami, za katerimi so podlegli v prejšnjem življenju. Stevenson je bil prvi, ki je kot eno izmed hipotez, ki lahko razloži te pojave, postavil tudi hipotezo o reinkarnaciji. Testiral je tudi druge možne razlage, kot so naključje, prevara, fantaziranje, zunajčutne zaznave, oživitev spominov iz sedanjega življenja in obsedenost. Teorija o reinkarnaciji se je izkazala kot najbolj ustrezna.

To seveda še ni dokaz za reinkarnacijo in gotovo bodo potrebne še nadaljnje raziskave. Lahko se vprašamo ali je reinkarnacijo sploh mogoče znanstveno dokazati? In odgovor je, da. Vendar moramo pri tem polje raziskovanja razširiti iz konkretnih pojavov na raziskovanje različnih stanj zavesti. Človek se lahko zavestno nauči ločevati svojo življenjsko energijo in zavest od telesa. S tovrstno prakso in metodami za doseganje izventelesnih stanj se danes ukvarjajo sodelavci Mednarodne akademije za zavest (International Academy of Consciousness. Njihov cilj je poglabljanje razumevanja in raziskovanje večdimenzionalnosti življenja ter življenja po smrti.

Najnovejše raziskave na strogo znanstvenem področju pa sedaj potekajo pod vodstvom dr. Sama Parnie, ki je eden od vodilnih strokovnjakov na področju obsmrtnih doživetij in je ustanovil skupino za raziskovanje zavesti (Consciousness Research Group).

Barbara Škarja

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o delavnicah in ostalih novostih.

Duhovna univerza na Facebooku