• banner duhovna univerza 2016 net

Kaj so povedali o njej

Kaj so slušatelji povedali ob zaključku 1. letnika

 

Všeč mi je, da ima program strukturo, pa kljub temu ni rigiden. Res sem vesela, da sem del tega, smo res super skupina.

Suzana

Obiskovanje DU mi je zelo v pomoč pri kultivaciji svojega dnevnega ritma življenja, saj dokaj redno izvajam energijske vaje in meditiram.

Barbara

Všeč mi je bila nevsiljivost, nefanatičnost in sprejemanje različnosti.

Miša

Kot vrednoto tega programa bi izpostavila samospoznavanje sebe kot individualnega bitja in predvsem ljubezen do vsega, kar je okoli nas in v nas – kot univerzalno silo, ki teži k razvoju in napredku.

Iris

Najbolj mi je bilo všeč zelo sprejemajoče, prijetno druženje.

Srečka

Všeč mi je bilo združevanje vseh nivojev od telesnega, čustvenega do miselnega, sprejemanje, prostor in čas zase.  Posebna vrednota te šole mi je bila spoznanje, kako pomembno je delovati iz ljubezni, ne samo zame, tudi za druge.

Nevenka

Všeč so mi bile različne vrste sproščanja. Kot posebno vrednoto programa bi izpostavila sproščenost med udeleženci in učiteljem.

Jasna

 Všeč so mi bili vsi trije deli naših srečanj: energijske vaje, meditacija in podajanje snovi – toliko je še zanimivih učenj, virov literature …, ki jih še ne poznam. 

Karmen

 Vedno sem se rad vračal na predavanja. Vzdušje  je bilo izjemno umirjeno in sproščujoče.

Matjaž

Všeč so mi bili duhovni  zakoni in meditacija, nenasilje v smislu podajanja in sproščenost na srečanjih. Program se lepo zliva s človekom in se tudi tako povezuje.

Gregor

Najbolj sta mi bili všeč tema reinkarnacije in karme ter učenje meditacije in duhovni vikend. Pohvalila bi, da ni preobremenjenosti z informacijami , ampak gre za spoznavanje različnih vidikov duhovnega razvoja. Pogrešala sem edino, da bi večkrat lahko masirali drug drugega (smeško!)

Ira

Najbolj mi je bilo všeč, kako smo debatirali. Praktične so se mi zdele stopnje meditacije, koraki. Veliko stvari mi je postalo bolj jasnih – zakaj je tako, kot je.

Maja

V tem okolju in s temi vsebinami, se počutim izredno prijetno, domače, lepo mi je. Kot posebno vrednoto tega programa pa bi izpostavila sistematičnost in strokovnost.

Jana

Všeč so mi bil meditacije in različne teme, kot so čakre, mentalno in astralno telo, reinkarnacija. Kot posebno vrednoto tega programa bi izpostavila osebno rast.

Marjana

Všeč mi je bila vsa tematika, posebej energijske vaje, jih delam tudi doma, in vaje za čakre in oči. Veliko stvari sem že sama prebirala pred vpisom, vendar me je tu še dodatno izpopolnilo. Veliko bolj se nadzorujem, kako reagiram, kaj mislim, poskušam ohranjati budnost nad sabo.

Barbara

Najbolj praktično spoznanje zame je bilo, kako smo med seboj povezani. Zanimive teme so mi bile o duši, karmi, dharmi in čakre. Kot posebno vrednoto programa pa bi izpostavila učenje strpnosti.

Milojka

Všeč so mi bile jasne razlage nekaterih stvari, ki so mi bile prej nejasne. In bivalni seminar.

Robert

Všeč mi je bil celoten program, najbolj pa praktični napotki za življenje. Posledica vsega in posebej meditacije je, da težave ne gredo skozi mene pač pa čez mene. Nič nisem pogrešala.

Dragica

Super so bile energijske vaje in čakre in pogovor o energijah. Pa karma in reinkarnacija. Všeč mi je, da smo se dotaknili različnih tem in da se začne z osnovami. Všeč mi je bilo tudi, da smo se o določenih temah več pogovarjali.

Živa

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o delavnicah in ostalih novostih.

Duhovna univerza na Facebooku