• banner duhovna univerza 2016 net

Zgodovina

1988

Rojstvo Duhovne univerze

Osemdeseta leta so bila zanimiv čas, ko se je v ljudeh silovito prebujala lakota po svobodnem izražanju duhovnosti, ki je režim do takrat ni dopuščal, hkrati pa mnoge ni več zadovoljevala institucionalizirana oblika religiozne duhovnosti. Duhovna univerza se je rodila kot odziv na te potrebe ljudi in odprla možnost izobraževanja na področju ezoterike. Že prvo leto, ko je bil njen študijski program še enoleten, je pritegnila množice iskalcev duhovnosti.

1989

Temelji Duhovne univerze - večna modrost

Začne se sodelovanje Duhovne univerze z revijo Aura s serijo člankov o ezoteriki. Sodelovanje se je nekaj let kasneje poglobilo in tako smo tudi na ta način skušali približati eliksir duhovnosti ter ezoterično znanje širšemu krogu duhovnih aspirantov.

Izide prvi učbenik Duhovne univerze z naslovom LUČ VEČNE MODROSTI, ki predstavlja novo sintezo stare modrosti budizma, joge in drugih Vzhodnih ter Zahodnih praktičnih filozofij.

Vsebina učbenika Luč večne modrosti:

* Uvod v duhovno naravo človeka
* Kozmični duhovni zakoni
* Učenec na poti povratka

1990

Prazniki dobre volje

Za svoje študente prične Duhovna univerza izvajati Praznike dobre volje, ki potekajo vsak mesec ob polni luni.

Prazniki dobre volje so zasnovani kot okultno - umetniški projekt, ki ima za rdečo nit temeljno arhetipsko simboliko zodiaka. Gre za simbolične predstavitve posameznih zodiakalnih znamenj preko sinteze besede, giba, glasbe in likovne upodobitve. Vzgib za ta meditativna praznovanja je potreba po ozaveščanju soutripanja mikro in makrokozmosa in aspiracija po novi kvaliteti uglašenosti posameznika s celoto, znotraj katere biva in katere del je.

1991

Širjenje DU po Sloveniji

Duhovna univerza prvič steče zunaj Ljubljane, in sicer v Mariboru in Novi Gorici. Naslednja leta odpre razrede še v Novem mestu, Radovljici, na Obali, v Celju. Tako se približa duhovnim iskalcem po celi Sloveniji.

Program se obogati z bivalnimi seminarji, ki študentom omogoči bolj poglobljeno notranje delo na sebi in raziskovalno terensko delo. Ta oblika dela je postala med študenti zelo priljubljena – ali kot je nekdo od njih dejal, 'to se ne da opisati, to je treba doživeti'.

Center za duhovno kulturo ustanovi strokovno knjižnico, ki je namenjena študentom Duhovne univerze kot pomoč pri njihovem izobraževanju.

1992

Predavanja v Cankarjevem domu - DU stopi v javnost

Duhovna univerza v Cankarjevem domu v Ljubljani prične z organizacijo javnih predavanj, ki z leti postanejo tradicionalna. Predavanja izvajajo učitelji Duhovne univerze. Prva predavanja obravnavajo naslednje vsebine:

* Blišč in beda astrala (30.9.1992)
* Druga plat gandhijevskega mita (14.10.1992)
* Politika, narod in duhovnost (11.11.1992)
* Iz somraka tržnih sil v novo dobo (9.12.1992)

1993

Duhovna univerza o problemih sodobne duhovnosti

Smisel javnih predavanj je bil v ozaveščanju javnosti o problemih sodobne duhovnosti. Namenjena so bila predvsem duhovnim aspirantom, da bi jim olajšala izoblikovanje zrelega odnosa do duhovnosti in orientacijo pri osebni rasti. To sezono sta v Cankarjevem domu dve predavanji:

* Tantra - koliko je spolnost duhovnost? (21.4.1993)
* Kundalini - ognjena pot v svet duha (17.11.1993)

Prvič smo povabili k sodelovanju tudi goste:

* Vida Žabot: "Med strahom in ljubeznijo" (7.6.1993)
* Jani Osojnik: "Tradicionalno kitajsko pojmovanje zdravja in bolezni" (3.11.1993)

Predvsem pa smo pod skupnim naslovom 'Problemi sodobne duhovnosti' pričeli s ciklusom predavanj po vsej Sloveniji: v Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Portorožu in Radovljici. Ta ciklus se je nadaljeval še v leto 1994 in 1995 ter je vključeval številna predavanja.

Začnemo izdajati Soutripanje – glasilo Centra za duhovno kulturo
Avtorji prispevkov so učitelji Duhovne univerze in Šole čustvene inteligence, kasneje tudi Akademije za psihosintezo. Soutripanje ima v nadaljnjih letih kot 'revija časa, ki prihaja' širok krog bralcev. Izhajajo 4 številke letno, do zadnje številke poleti leta 2012 izide 68 številk.

1994

Odpiranje prostora za dialog - okrogle mize

Začetek serije okroglih miz o izzivalnih temah z vabljenimi strokovnjaki različnega profila. Prva okrogla miza v Cankarjevem domu je bila namenjena polemiki o posmrtnem življenju:

Izziv obsmrtnih izkušenj
Sodelovali so: dr.Marija Vegelj-Pirc, dr. Janek Musek, Ivo Svetina, Primož Škoberne.

Poleg ciklusa javnih predavanj v Cankarjevem domu, ki jih izvedejo učitelji Duhovne univerze, smo povabili tudi gostujoča predavatelja:

* dr. Andrej Ule: "Teorija in praksa zen budizma" (25.1. 94)
* Vili Ravnjak: "Duhovno sporočilo v sodobni slovenski umetnosti" (13.4. 94)

1995 - 98

Izziv duhovnosti

Nadaljuje se serija okroglih miz, ki sežejo na področje religije, da bi razmejili odnos med religijo in duhovnostjo, pa na področje politike in njenega odnosa do duhovnosti, ter na področje New Age in njegovih vrlin ter zablod.

* Etika, duhovnost in religija
Sodelovali so: dr. Marko Kerševan, dr. Andrej Ule, dr. Tone Mlinar, mag. Ludvik Jošar, Primož Škoberne
* Moč ozaveščene javnost
Sodelovala sta Spomenka Hribar, Marko Hren
* Značaj sodobne duhovnosti
Sodelovali so: dr. Janek Musek, dr. Sanja Rozman, Vesna Periček - Krapež
* Kaj lahko naredim za bodočnost planeta?
Sodelovali so: Vida Wagner Ogorelec, Jernej Stritih, Jože Roth in Tomaž Flajs
* Duh demokracije, demokracija duha
Sodelovali so: Spomenka Hribar, Dejan Pušenjak, Jože Roth in Tomaž Flajs
* Astrologija - špekulacija ali modrost?
Sodelovali so: Damjan Ovsec, Marina Hrovatin, dr. Janek Musek, Matjaž Regovec
* Prerokovanje
Sodelovali so: Viktor Gerkman, Danilo Furlan in Tomaž Flajs

V teh letih smo tudi izdali za potrebe študentov Duhovne univerze naslednje učbenike:
*Ezoterika mikrokozmosa
*Ezoterika makrokozmosa
*Sodobno učeništvo

Ob 10. obletnici Duhovne univerze leta 1998 smo izdali priložnostno publikacijo.

1999-03

Nenehna rast - absolventski programi

Mnogi, ki so zaključili študij na Duhovni univerzi, so izražali potrebo, da bi nadaljevali s tovrstnim učenjem in poglabljanjem v razne vidike duhovnosti. Kot odziv na njihovo invokacijo smo začeli pripravljati absolventske programe, ki so se iz leta v leto posvečali drugi temi.

* Jogijski letnik: Duhovna samouresničitev
* Intuicijski letnik: Življenje iz intuicije
* Geomantični letnik: Prostor - mandala duha
* Okultni letnik: Razvoj senzitivnosti in intuicije - okultizem v praksi

2003

Duhovna mirovna manifestacija

Ob približevanju vojne v Iraku smo se priključili svetovnemu klicu po miru, v katerem je sodelovalo po nekaterih ocenah okoli 10 milijonov ljudi. Skupaj še z nekaterimi smo sestavili iniciativni odbor in pripravili program za Duhovno mirovno menifestacijo v Hali Tivoli.
Na svoj način smo podprli potrebo po miroljubnem reševanju svetovnih sporov z meditacijo za mir, ki se je je udeležilo okoli 1300 ljudi. V sedmih slovenskih mestih smo posadili lipe miru in zbrali čez 9000 podpisov za mir - Deklaracija za mir, ki smo jih izročili vsem trem predsednikom (predsedniku državnega zbora, predsedniku države in predsedniku vlade). O tem smo obvestili medije na tiskovni konferenci na prostem.

Hafis - Zapleši z Menoj

Izdamo knjigo 108 pesmi sufijskega pesnika Hafisa – Zapleši z Menoj. To je prvi celovitejši prevod tega pesnika v slovenski jezik, če izvzamemo nekaj posamičnih pesmi. Prevod je naletel na lep odziv med ljubitelji poezije in duhovnosti.

2004

Tri smeri Duhovne univerze

Duhovna univerza ima s šolskim letom 04/05 tri smeri, namenjene različnim potrebam duhovnih popotnikov: Pot duhovne samouresničitve – modrostna smer; Praktikum intuicije – izkustvena smer; Visoka šola ezoterike – ezoterijska smer.

2005

Nove edicije Duhovne univerze

V tem letu smo izdali:

* Energijske vaje - ključ do vitalnosti na DVD
* Pomlad duše - knjigo in zgoščenko o meditaciji, mudrah, afirmacijah
* Ali živimo le enkrat? - knjiga o reinkarnaciji

2006

Dogajanja v družbi

Februarja 06 smo sodelovali v Novi Gorici na okrogli mizi Revščina - sopotnik globalizacije? Pripravili so jo slovensko društvo Share, medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, odbor "Nova Gorica - otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto" in KID Argonavti Nova Gorica. Gostje omizja:

dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije in Ustanove SKUPAJ
Barbara Škoberne, Center za duhovno kulturo, Duhovna univerza
dr. Robert Leskovar, raziskovalec na Inštitutu BION Ljubljana
dr. Ivan Škoflek, Slovenski odbor UNICEF

Častni gost omizja je bil predsednik države, dr. Janez Drnovšek, ki je nagovoril zbrane udeleženke in udeležence. Nekaj poudarkov iz njegovega govora:

»Stvari se ne spreminjajo na bolje glede milenijskih ciljev ... Ozaveščanje je edini način spreminjanja sveta. Več kot bo ozaveščenih ljudi, večja je možnosti za uspeh ... Med uradno politiko in zavestjo državljanov, da je nekaj treba storiti, je vedno večji je razkorak ... Prepričan sem, da se bo v naslednjih letih nekaj premaknilo ... Ozko gledanje samo nase, kot posameznike ali nacije, nas omejuje in onemogoča spreminjanje. Če pomagamo drugemu, storimo tudi zase največ, kar lahko storimo.«

2007

Nova smer: Eliksir - šola zdravja

Najprej so šli skozi program zdravilstva absolventi DU, nato smo ga uvedli kot dvoletni program, namenjen izboljšanju zdravja in zdravilstvu.

2008

Čudovita igra življenja

Razpišemo nov program Duhovne univerze, ki naleti na prijazen odziv med duhovnimi aspiranti.

2009

Prenovljena Duhovna univerza

Izkušnje posameznih smeri v minulih letih smo združili v prenovljeni program Duhovne univerze, ki se je tako obogatil s praktičnimi pristopi za duhovno rast in osebno transformacijo. Poleg osnovnega programa DU smo ohranili program za trening senzitivnosti – Praktikum intuicije.

Javna predavanja
Po nekaj letih nadaljujemo s ciklom javnih predavanj, predavatelji so učitelji DU in gosti:
*Skrivnosti evolucije – česa Darwin ni vedel (14.5.09)
*Motivacija in sreča (21.5.09)
gost Lama Shenpen Rinpoče – predstojnik budistične kongregacije Dharmaling
*Kaj sporočajo zunajtelesne in obsmrtne izkušnje? (pogovorni večer) (28. 5.09)
*Od inteligence do modrosti – sodobna kriza in duhovnost v praksi (4.6.09)
*Dharma – kako izpolniti svoj življenjski smisel (12.11.09)
*Astralna potovanja (19.11.09)

gosti:

  • prof. dr. Janek Musek, psiholog
  • dr. Urban Kordeš, kognitivni znanstvenik
  • Sandi Jug, preučevalec zunajtelesnih izkušenj

*Vse, kar ste želeli vedeti o reinkarnaciji (26.11.09)

2010

Javna predavanja se nadaljujejo

*Dva obraza ženske: ples moči in nežnosti (11.3.10)
gostja Rožana Grdina iz Akademije za psihosintezo
*Reinkarnacija med osebno izkušnjo in znanstveno hipotezo (18.3.10)
*Različne poti do resnice (25. 3.10)
*Kako pridobiti usodo na svojo stran (11. 11.10)
*Regresija v praksi (18.11. 10)

Poletne delavnice Duhovne univerze
Zaradi želje po bolj sproščenem skupnem preživljanju poletja na različnih krajih po Sloveniji organiziramo različne poletne delavnice:
*Devski seminar v Gozd Martuljku
*Izkušnje svobode zavesti v Kranjski Gori
*Lepota in duša v Logu pod Mangrtom
*Regresija ali pomiritev usode ter Tarot na Jezerskem
*Pravilni ritem življenja na Odonovem jezeru na Koroškem

Začnemo z osebnimi svetovanji:

  • Duhovno svetovanje in mentorstvo
  • Tarot

Izide nova edicija Duhovne univerze

* Deček, ki je videl Resnično, prevod svetovne uspešnice o paranormalnem dečku

2011

Ob rednem programu nadaljujemo s pomladnimi predavanji ...

*Odprto srce – pogovor z Dr. Urško Lunder (24.3.11)
*Izzivi duhovnega zorenja – kje se najpogosteje spotaknemo? (31.3.11)

... in poletnimi delavnicami
*Intuicija v praksi
*Dharma – moje življenjsko poslanstvo
*Magija lepote
*Yiquan – poenotenje uma in telesa
*Delavnica samospoznanja
*Tarot – ko spregovorijo karte
*Zdravilni vikend

Festival zavesti
Organiziramo prvi celodnevni Festival zavesti, ki postane tradicionalen. Skozi predavanja, delavnice in ekskurzijo smo udeležence popeljali v izkušnjo, da zavest ni samo lastnost živih bitij, marveč tudi prostora, ter kot polje objema tudi družino in skupnost.

2012 in naprej

Organiziramo drugi in tretji Festival zavesti, nadaljujemo s poletnimi delavnicami v Sloveniji in začnemo s počitnicami z Duhovno univerzo na otoku Ižu v Dalmaciji:

*Duhovno prebujanje čaker (poletje 2012)
*Frekvence ljubezni (poletje 2013)
*Kako ljubiti in biti srečen (poletje 2014 in 2015)

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o delavnicah in ostalih novostih.

Duhovna univerza na Facebooku