• banner duhovna univerza 2016 net

Pogosta vprašanja

Kako poteka študij pri vas?

Študij na Duhovni univerzi traja tri leta. Vsak letnik je zaključena celota, letniki se nadgrajujejo. Srečanja so pestra, sestavljena iz več prepletajočih se enot: energijskih vaj, samomasaže, meditacije, izkustvenih vaj, predavanja, soočanja mnenj, pogovorov ...

Na spletni strani vidim, da so 3 letniki. So razdeljeni glede na tematiko oz. točno določeno terapijo ali je potrebno narediti vse?

Vsak letnik je posvečen določeni tematiki, vsebinsko se nadgrajujejo od prvega k drugemu in od tam k tretjemu. Okvirno vsebino posameznih letnikov si lahko pogledate tukaj.

Prvi letnik
slušatelja seznani z osnovnimi koncepti večne modrosti vzhoda in zahoda, z osnovnimi zakonitostmi univerzuma in poda osnove za varno hojo po duhovni poti. Vključuje tudi uvajanje v meditacijo, praktične energijske vaje uravnovešanje energijskih pretokov in avričnega polja.
Drugi letnik
razgrne ezoterično zgradbo človeka - njegov notranji ustroj od astralne ravni do dušnih ravni bivanja. Vključuje tudi delo na podosebnostih in nadaljnje korake v meditaciji.
Tretji letnik
razširi obzorje z evolucije človeka in človeštva na druga kraljestva narave in devska bitja (bitja narave). Temu sledijo tudi praktične vaje in meditativno poglabljanje. V smislu samokultivacije pa je poudarek na razreševanju polarnih vzorcev življenja in vzpostavitvi integracije vseh ravni osebnosti.

Gre torej za preplet znanja, meditacije, izkustvenih vaj, dela na samorazvoju in pogovorov.

Kaj pridobiš po končanem šolanju oz. za kaj točno usposobite kandidate, učence? Ali dobiš potem kakšen naziv?

Duhovna univerza je šola za življenje. Ob zaključku vsakega letnika sicer dobite potrdilo o obiskovanju, ob zaključku treh letnikov pa diplomo. Program pa je prvenstveno namenjen osebni in duhovni rasti, ki dviga kvaliteto vašega življenja. Obiskovanje DU ne usposablja za poseben poklic, tudi posebnega naziva ne dobite, razen v tem smislu, da postajate boljši in bolj ozaveščen človek in kot taki boljše lahko delujete. Res pa je, da neformalno izobraževanje pridobiva na veljavi.

Že nekaj let se ukvarjam z različnimi oblikami duhovnostjo, prebrala sem veliko knjig, vadim jogo in meditiram. Ali naj se vpišem na Duhovno univerzo?

Vsem, ki se z različnimi oblikami duhovnosti že ukvarjajo, dajeta program in vsebina DU sistematičen pregled nad tem področjem, na osnovi katerega lahko izbirajo ustrezno duhovno prakso zase in presojajo kvaliteto posameznih praks. Redna meditativna praksa prebuja intuicijo in stik z lastno dušo, ki vam omogoča, da začnete po duhovni poti stopati samostojno – slediti svojemu notranjemu navdihu, poslanstvu, dharmi, ter se povezovati s sorodnimi dušami.

Predvsem pa Duhovna univerza človeka vodi v globino, k spoznanju bistva, k tistemu, kar je skrito v srcu in za oblikami. Ta vsebina se nahaja v polju najgloblje tišine in tam se nam resničnost razodene v bolj pristni, pravi podobi. To lahko dosegamo z razvojem intuicije, zunajčutnosti. Mnogo različnih informacij in znanje, ki ga nabiramo vsepovsod, ne prinese nujno pravih odgovorov oz. nas lahko obremenjuje v smislu količine ne pa v smislu globine.

Kdaj se program začne in kdaj se konča, kolikokrat na teden poteka, ob katerih urah? Ter ali imate tudi uro joge?

Letnik traja od konca oktobra do začetka junija. Srečanja so letos (2013-14) v Ljubljani ob sredah popoldne od 17.30 – 20.00, prihodnje leto bo morda kakšen drug dan, informacija bo objavljena. V Mariboru so srečanja tudi med tednom, v Novi Gorici in Kopru pa ob sobotah. Joge posebej nimamo, imamo pa na začetku vsakega srečanja vadbo energijskih vaj, tai-čija in či-gong vaj.

Koliko predavanj je na mesec?

V povprečju so to 4 srečanja na mesec.

Prosila bi, če mi sporočite ceno prvega letnika šolanja na Duhovni univerzi.

Šolnina znaša 9 obrokov po 105 EUR. Študentje, upokojenci in brezposelni imajo 10% popust. Šolnino poravnavate redno do 15. v mesecu.

Ker sem v večji finančni stiski, šolanje pri vas pa me zelo zanima, sprašujem ali se da dogovoriti za nižjo ceno oz. plačevanje šolnine?

Če ste v finančni stiski, se bomo z vami osebno pogovorili in našli rešitev.

V katerih krajih poteka program 1. letnika Duhovne univerze?

Program poteka v Ljubljani, Mariboru in drugih mestih. Razpored mest določimo za vsako šolsko leto sproti. Objavimo ga na spletni strani www.duhovna-univerza.org.

Zanima me glede šolanja v Novi Gorici. Vsakih koliko let poteka vpis v 1. letnik? Ob katerih dnevih so predavanja in ob kakšni uri?

Vpis v Novi Gorici je vsakih nekaj let. Predavanja v Novi Gorici (in drugih krajih izven Ljubljane ali Maribora) so ob sobotah dopoldne od 9.00 – 14.00. na dva tedna oz. dvakrat na mesec.

Zanima me ali bo Duhovna univerza kdaj tudi na posavskem koncu. Prihajam iz Krškega.

V primeru, da bi se zbrala večja skupina (12 – 15 zainteresiranih), bi našli način, da pridemo do vas.

Kakšne so možnosti izobraževanja na daljavo za tiste, ki nismo iz Ljubljane?

Možnost za izobraževanje na daljavo v tem trenutku ne obstaja, saj je bistven del tedenskih srečanj praksa (energijske vaje in meditacija), za kar so redna srečanja pomembna. Organiziramo pa vsako poletje razne praktične programe in delavnice, ki se jih lahko udeležite. Program za poletje je pravočasno objavljen na spletni strani www.duhovna-univerza.org.

Zanimam se za vpis v 1. letnik vaše univerze. Najprej me zanima urnik predavanj, prosim, če mi ga lahko posredujete.

Okviren urnik predavanj oz. srečanj najdete tukaj, natančen koledarski urnik pa prejmete na začetku letnika.

Zanima me, kako potekajo izpiti na Duhovni univerzi? Ali gre za sistem ustnega izpraševanja, pisnega oz. na kakšen način se preverja znanje udeležencev?

Študij na Duhovni univerzi ima alternativni značaj, prakticiranje meditacije, poglabljanje v finejše sfere bivanja, trud po zaznavanju in razumevanju vseh teh fines bivanja je nekaj, kar zaenkrat se ne sodi v noben formalni akademski okvir. Zato menimo, da je pravi izpit življenje samo oziroma različne situacije v življenju in koliko se nanje odzivamo z več modrosti in ljubezni kot prej.
Kako resno boste vzeli študij, je odvisno od vas samih. Da pa bi se slušatelji vseeno prepričali, koliko novih vsebin so spoznali in osvojili v posameznem letniku, imamo ob koncu leta tudi simbolični izpit: pisni in ustni, skupinski in individualni, odvisno od letnika.

Ali so za vpis na Duhovno univerzo potrebni sprejemni izpiti?

Posebnih sprejemnih izpitov ni.

Ali imate kakšne informativne dneve ali predstavitve o poteku izobraževanja in o času vpisa?

Informativne dneve imamo vsako leto septembra in oktobra, informacije o tem so objavljene na www.duhovna-univerza.org.

Kako bom vedel, kdaj so vpisni dnevi na Duhovo univerzo?

Informacije so objavljene na spletni strani www.duhovna-univerza.org. Priporočamo, da se naročite na brezplačne e-novice DU in boste obvestilo o vpisu in drugih dogodkih v okviru DU prejeli po e-pošti.

Kdaj in kje se lahko vpišem?

Vpišete se lahko prek interneta prek spletnega obrazca ali na predstavitvah Duhovne univerze, ki jih imamo vsako leto konec septembra in v začetku oktobra. Datumi in kraji predstavitev so objavljeni na spletni strani Duhovne univerze www.duhovna-univerza.org.

Iščem krog ljudi, ki bi se intenzivno ukvarjal z razvojem zavesti. Ali me lahko usmerite h komu, oziroma na kakšno društvo. Iščem iskrene ljudi, ki se odprejo drug drugemu.

Vaše iskanje se lahko konča tukaj. To po čemer hrepenite ali kar iščete, je v bistvu našega kroga. Zato srčno vabljeni, da se nam kadarkoli pridružite in nas spoznate.

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o delavnicah in ostalih novostih.

Duhovna univerza na Facebooku