• banner duhovna univerza 2016 net

Utrinki z Duhovne univerze 4

Srečanje z dušo
To, da se zavedamo, nam je samo po sebi umevno. Večina ljudi se redko kdaj vpraša, kako to, da se zavedam? Od kod pride zavest? Mi sicer vemo, da je izvor zavesti duša, a to bolj ali manj ostaja koncept v našem umu. Če bi zares lahko uzrli dušo v vsej njeni veličastnosti, bi osebnost, v katero je zapredena naša zavest in s katero se vsakodnevno identificiramo, padla na kolena. Ko govorimo o duši z zornega kota osebnosti, pravimo moja duša, ali vsak človek ima dušo. Toda, resnica je nekoliko drugačna, v resnici ima duša nas. Mi smo njena kreacija, skozi katero se želi izraziti. Osebnosti, ki nam je ta hip tako pomembna, nekoč več ne bo, duša pa še vedno bo. Ko osebnosti ne bo več in se bomo spet zlili z dušo, bomo na to življenje gledali kot na oddaljene sanje. Kdo je potemtakem bolj resničen?

Moč in modrost samoobvladovanja
Številne so dobrobiti samoobvladovanja, učita večna modrost in sodobna psihologija: večje samozaupanje, samospoštovanje, večja osredotočenost na bistveno, lažje obvladovanje stresa, globlje razumevanje naučenega, boljše zdravje ... globlji stik z jedrom svojega bitja, dušo! Seveda gre za pravilno samoobvladovanje. Fanatična, nasilna samokontrola je namreč škodljiva. Iz ene skrajnosti nas vrže v drugo: kar nekoč poveličujemo, bomo čez čas zanikali in blatili. Takšna gugalnica iz privlaka v odboj, iz zaljubljenosti v prezir ali celo sovraštvo ne dene dobro psihofizičnemu zdravju in stabilnosti. Pravilno samoobvladovanje najprej vključuje prepoznavanje (duhovno razločevanje - viveko), kaj je v luči našega duhovnega jedra za nas dobro, kaj pa nepotrebno ali škodljivo. Nato sledi konkretna praksa. Dva načina sta, kako do večjega samoobvladovanja. Prvi je: počakaj! Preloži na kasnejši čas zadovoljitev svoje potrebe po ugodju, udobju, svoje želje ali zadovoljitev katerega koli impulza, ki ga sedaj prepoznavaš kot obvladovanja potrebnega. In drugi: pravi čas je sedaj - stori sedaj, brez odlašanja kaj od tistega, čemur se najraje izogibaš in vedno znova prelagaš na 'potem'! Kaj je vam bolj zahtevno: počakati, ko bi najraje 'takoj!' imeli, doživeli, uživali? Ali vam je najbolj zahtevno ne odlašati in ne prelagati zahtevnih in neprijetnih zadev na kasnejši čas? Premagovanje lastne inercije je vedno zahtevno. Vendar prinaša veliko notranjo izpolnjenost in globok mir.

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o delavnicah in ostalih novostih.

Duhovna univerza na Facebooku