• banner duhovna univerza 2016 net

Biti bojevnik (23.11.2021)

Sonce skozi gozdIztekajo se zadnji dnevi astrološkega znamenja škorpijon. Preden prestopimo v znamenje strelca, ki nam odpira novo vizijo in upanje, pa nam škorpijon pušča pomembno sporočilo. Škorpijon je astrološko znamenje bitke. V njem je globoka simbolika človeka, ki se odloči stopiti na duhovno pot in začne premagovati samega sebe. Krčiti trnje in gosto grmovje, ki obrašča njegovo lastno življenje. Skozi to krčenje poti ustvarja novo jasnino, ki vstopa vanj preko spoznanj, do katerih prihaja. Znotraj njega pa se skozi to prebuja speča Trnuljčica.

Gosto grmovje, trnje, je prispodoba za goščavo različnih predstav, ki nas obdajajo in skozi katere vidimo svet in doživljamo sebe. Te predstave nam ne kažejo ne sebe in ne sveta, kakršen zares je. Pravzaprav živimo skozi utvare, ki imajo svojo moč in slej ko prej trčimo ob spoznanje o njihovi varljivi naravi. Ko se v človeku prebudi aspiracija, ki preraste v nujo hoje po duhovni poti, se v njem prebudi žeja po spoznanju resnice. Po spoznanju sebe in bistva življenja, takšnega, kakršno je v svoji pravi naravi. Zakaj tako? Ker je človek bitje dveh obrazov, dveh realnosti. Notranje, duhovne, z jedrom, ki mu pravimo duša in zunanje, materialne, z jedrom, ki mu pravimo osebnost, persona ali ego. Prva realnost je večna, nesmrtna, naš pravi resnični Jaz, druga pa je minljiva in spremenljiva. Naša prava realnost nas vedno pokliče, ko dozori čas za to. Temu se nihče ne izogne. Je pravilo duhovnega razvoja in velja za vsa bitja.

Bitka, pred katero se znajde vsak popotnik v iskanju resnice, je bitka za Dobro. Zanjo potrebujemo orodje, 'orožje', ki je v starodavnih mitih in bajkah, meč. Meč predstavlja moč človeškega uma, da razlikuje med plevelom in zrnjem. Ta meč mora biti izostren, da znamo ločevati, kaj je prav in kaj narobe, kaj je res in kaj je neresnično, kaj je bistveno in kaj ne, kaj je luč in kaj tema. Brez ostrine meča se ne moremo prebijati skozi goščavje in trnje, ne moremo se pravilno odločati, ne moremo izbirati tistega, kar je pomembno. Drugo orodje, za bojevnika - orožje, ki ga potrebujemo na tej poti je moč odvezovanja, moč razistovetenja s tistim, kar ni resnično in poistovetenja s tistim, kar je. Izraz, ki ga poznamo za to veliko duhovno moč, je nenavezanost. To je moč spuščanja nebistvenega, preživetega, utesnjujočega, nepomembnega, škodljivega. Vrline, ki jih potrebujemo v bitki oziroma pri hoji na duhovni poti so: miren opazujoč um, zbranost, zmožnost razlikovanja ter moč odvezovanja - opuščanja vrvi, ki nas simbolično priklepajo k skali, kot so Prometeja. Prometej je bogovom ukradel ogenj (simbolično - v njem se je prižgal ogenj uma) in ga prinesel ljudem, ter jim tako podelil božansko moč – sposobnost razmišljanja in zavedanja samega sebe. Za to je ostal uklenjen v skalo (pripet z verigami v svet materije, na kolo rojstev in smrti) ter kragulj mu je kljuval jetra (simbol za vsakodnevno življenje z neštetimi izkušnjami).

Pred vsako bitko je pomembno najprej razločevanje, kaj je prav in kaj narobe in to v podrobnosti. To razlikovanje je možno, ko smo sposobni širšega, globljega vpogleda v celoto in presojanja o pomenu dogajanja, o možnih posledicah in kaj je dobro za celoto, ne le za nas osebno. Ker nihče ni otok. Vse naše osebne odločitve imajo vpliv na celoto, na celoten organizem. Človeštvo je bratstvo. Bratstvo povezuje tudi ljudi z vsemi drugimi bitji, ki prebivajo na tej Zemlji. Kar počnemo, mislimo, čutimo, se vedno odraža na celoti. Dobro je to vedeti, ko se odločamo, ko se moramo opredeljevati.

»Bojevnik sem in iz bitke prihajam kot zmagovalec.« je vodilo škorpijona na duhovni poti. To je misel, ki vodi dušo po teh poteh skozi goščavo fizičnega sveta. Na tej poti smo zmagovalec! Ne glede na to, koliko časa potrebujemo, pridemo do dokončne zmage. To znamenje pa nam ponuja nenavaden nauk in usmeritev, ki ga sicer ne bi pripisali zmagovitemu bojevniku. To je nauk duše duhovnemu popotniku: 'Dvignemo se, ko pokleknemo, zmagamo, ko se predamo, dobimo, ko se odrečemo.' To je seme za poglabljanje, za razmišljanje, za modrost, ki nas navsezadnje pripelje do končne zmage.

Nataša Zorc

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o delavnicah in ostalih novostih.

Duhovna univerza na Facebooku